Kropp och själ förenas i enhet

YOGISK

MEDITATIONSBEHANDLING

 

Påklädd, bekvämt framåtlutad, 30 min.

Har befriat många från huvudvärk, ryggont

och stela nackar.

HEARTMATH

 

Mäter hjärtats och hjärnans samstämmighet för att uppnå koherens

och enhetlig hälsa.

YOGA & MEDITATION

 

Lär känna din kropp när du andas. Ger styrka och sinnesfrid samtidigt som du känner dig pigg och smidig.

FÖREDRAG & COACHING

 

Föreläser om kroppens energisystem.

Hur våra intellektuella, känslomässiga, fysiska och andliga system hänger ihop.

 

Coachar i Gemensam Enhets Insiksterapi

GRUPPER

 

Erbjuder självklart gemensamma pass för anställda, föreningar eller privata grupper.

Sätter ihop pass utifrån gruppens storlek och önskemål.

Gemensam Enhet, Trångforsvägen 3, Hallstahammar

Tel: 0731–81 06 81

E-mail: helene@gemensamenhet.se