GEMENSAM ENHET

kommer ur ordet gemensamhet.

Så långt allt väl men vad vill jag?

 

I vårt samhällsklimat lever fortfarande många gamla trossatser kvar som vi har låtit forma vår världsuppfattning.

Att separatism är det rådande tillståndet och att allt ska isoleras ner till sin minsta beståndsdel för att förstås. Att vi måste slåss för vår överlevnad, helst mot andra, vi och dom, polariseringar som uppmuntrar tävlan och vinnaren tar allt.

 

Naturen tävlar inte.

Livet för alla andra organismer hänger naturligt ihop med samarbete. Tanken att allt är i sin ordning även när oordning verkar råda är obegriplig för många av oss.

 

Att odla tillit istället för rädsla kan underlätta livsupplevelsen enormt. Livet vill mig väl, är ett kraftfullt mantra. Denna insikt är vår födslorätt.

 

Att du genom en blandning av yoga, massage, HeartMath, meditation, ljudhealing och coaching får uppleva varaktigt välbefinnande på alla plan i ditt eget livssammanhang är mitt mål.

 

Detta väver jag samman i vem jag är och det har blivit mitt område av expertis, i ständig expansion som jag nu delar med mig av.

Vi hittar tillsammans det som för dig till nästa nivå i ditt liv!

 

 

 

 

Jag heter Helene Wehtje.

 

Välkommen till Gemensam Enhet!

Gemensam Enhet, Trångforsvägen 3, Hallstahammar

Tel: 0731–81 06 81

E-mail: helene@gemensamenhet.se